วันนี้ (13 มกราคม 2561) คณะครุศาสตร์ ได้จัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ และของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การนักศึกษา นักศึกษาทั้ง 11 สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ ทั้งนี้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่ิมเติม >>>