วันนี้ (13 มกราคม 2561) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเล่นเกมส์สนุกๆ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด ทางคณะฯ ได้นำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆ ได้ทดสอบและทดลอง รวมไปถึงเกมต่อภาพ เด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างมีความสนุกสนาน พร้อมกับได้รับความรู้ควบคู่กลับไปด้วย กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาควิชา และทุกสาขาวิชาเป็นอย่างดีเยี่ยม จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>