เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดงานสำนึกในพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2561 โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยคำขวัญวันครูประจำปี 2561 คือ “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” อ่านเพิ่มเติม >>>