ภาพบรรยากาศของความสนุกสนานกับ ค่ายภาษาอังกฤษ “Fun with English Camp 2017” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรและผู้นำค่าย โดย ผศ.สนธยา น้อยวังคลัง / อ.ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม >>>