เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดคอนเสิร์ตดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 7 “องค์อัครศิลปินแห่งสยาม” ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ปกครอง ได้ร่วมชมคอนเสิร์ตและให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนอีกด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ข้างอาคารดนตรีเเละนาฏศิลป์ อ่านเพิ่มเติม >>>