วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ดร.พูนสุข จันทศิลป์ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดร.สัญชัย ฮามคำไพ (ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน ได้กล่าวว่าทางคณะฯได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาแพทย์สหรัฐอเมริกาในการฝึกการทำงานในบริบทท้องถิ่นชนบทและพื้นที่ห่างไกลบริการทางการแพทย์ชั้นสูง ดังนั้นจึงมุ่งแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการที่มีความต้องการในการพัฒนาร่วมกัน โครงการความร่วมมือต่างๆที่สามารถทำได้ เช่น การให้ทุนวิจัยทางด้านการแพทย์/พยาบาล/สาธารณสุข การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การแพทย์จากสหรัฐอเมริกา การส่งนักศึกษาและบุคลากรจากไทยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สหรัฐอเมริกา การรับนักศึกษาแพทย์และคณาจารย์จากสหรัฐอเมริกามาลงพื้นที่ศึกษา ฯลฯ ดังนั้นแล้วการเดินทางมาพบปะกันครั้งนี้จึงถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>