มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้างสุขภาวะชุมชน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งและองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในการนี้บุคลากรจากเทศบาลตำบลท่าม่วง พื้นที่เป้าหมายบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อนในการประชุมครั้งนี้ด้วย -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จาก Channarong Wisetsat  อ่านเพิ่มเติม >>>