วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในยุคอุตสาหกรรม 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ได้เกียรติมาเป็นวิทยากร และ การบรรยายเรื่อง “การเขียน Resume(เรซูเม่)อย่างไรให้ได้งาน” โดยคุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล จากบริษัท Jobtopgun มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>