วันนี้ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.59 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์….อ่่านเพิ่มเติม >>>