เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>