เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีกิจกรรมการประกวดผู้นำเชียร์และแอโรบิก แดนซ์ อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>