ข่าวกิจกรรม

16534

004

 

หรือ คลิก >>>>> https://sites.google.com/view/rerurun20year/

 

001

 

002

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560  ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. การทำบุญตักบาต จะแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น 3 สาย สายละ 3 รูป

ชาวราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 13.00 น.

ลำดับที่ กิจกรรม วันเดือนปี
1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560
2 ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
 3 เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560