ชาวราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 13.00 น.