รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา สายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม >>>