รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียด >>>