รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (สายวิชาการ) จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สังกัดคณะครุศาสตร์ 

อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
อาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>