ประกาศ หมาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
001 download pdf