รับสมัครรับทุนจ้างงาน
ให้นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษารับทุนจ้างงาน ให้ผู้รับทุนช่วยปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย ผู้สมัครรับทุนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคการศึกษา ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2563 ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยจ้างเป็นรายวัน รวมไม่เกิน 5,000 บาท/คน/เดือน สมัครออนไลน์เท่านั้น หมดเขตรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2563

คลิกเพื่อสมัคร