มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฟสที่ 2 จำนวน 1,350 อัตรา
ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลละ 5 คน ใน จังหวัดร้อยเอ็ด และยโสธร
สมัครออนไลน์ 15-24 มิถุนายน 2563       ปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563

สมัครออนไลน์ คลิก !