มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฟสที่ 2 เพิ่มเติม
ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลละ 5 คน ในจังหวัดร้อยเอ็ด และยโสธร
สมัครออนไลน์ 2-13 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติงาน 15 กรกฎาคม -30 กันยายน 2563

>>> สมัครออนไลน์ <<<