ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

{pdf=images/News/17_01_60.pdf|100%|600|native}