รับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน) จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา  หว่างวันที่ 12 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560

 

{pdf=images/News/18_01_60.pdf|100%|600|native}