ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2560

 {pdf=images/News/24_01_60.pdf|100%|600|native}