รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา (สายการสอน) สาขาการจัดการโรงแรม เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 {pdf=images/News/27_01_60.pdf|100%|600|native}