ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

 {pdf=images/News/06_02_60_1.pdf|100%|600|native}