ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 

 {pdf=images/News/25_02_60.pdf|100%|600|native}