รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 {pdf=images/News/04_03_60.pdf|100%|600|native}