ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

{pdf=images/News/11_03_60.pdf|100%|600|native}