ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2560 

{pdf=images/News/21_03_60.pdf|100%|600|native}