รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  

อ่านรายละเอียด >>>