รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา  ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.2560 ถึง วันที่ 2 มิ.ย.2560 

อ่านรายละเอียด >>>