รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 -30 มิถุนายน 2560อ่านรายละเอียด >>>