ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>