ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับ ที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>