ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ่านรายละเอียด >>>