รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา (สายสนับสนุน) เพื่อปฏิบติงาน สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอยื่นใบสมัครได้ ณ ฝ่านการเจ้าหน้าที่และนิติการ ระหว่างวันที่ 4 -20 ก.ค. 2560 อ่านรายละเอียด >>>