รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 3 อัตรา

- ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดิม

- ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8- 14 กรกฏาคม 2560

รายละเอียด >>>