รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำตามสัญญา สายสนับสนุน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1/2560 
- ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- ตำแหน่ง บริกร
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญ อ่านรายละเอียด ...