ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรคิ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 อ่านรายละเอียด ...