รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 ก.ค.2560 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. อ่านรายละเอียด >>>