รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์  เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>