ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักิจการนักศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. รายละเอียด >>>