ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดคณะครุศาตร์ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ อ่านรายละเอียด >>>