รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>