รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งล่ามภาษามือ สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>