ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 กันยายน 2560 อ่านรายละเอีัยด >>>