รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 4 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>