รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สังกัด ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>