ผลการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุระกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>