ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>